Dobrodošli

mi smo kuća za:

dizajn, štampu i osmišljavanje Vašeg vizuelnog identiteta.

Stalnom nabavkom najsavremenije opreme, angažovanjem stručnih kadrova i kompletiranjem ponude grafičkih usluga ARTIS DIZAJN pridobija veliki krug stalnih korisnika.

Danas je ARTIS DIZAJN podjeljen u dvije organizacione cijeline:

GRAFIČKI STUDIO koji pruža kompletnu računarsku grafičku obradu od skeniranja, restauriranja i finalne obrade do dizajna svih vrsta publikacija

ŠTAMPARIJA je opremljena za ofset štampu, digitalnu štampu svih vrsta publikacija, izradu reklama, sito štampu, sublimaciju, lasersko graviranje, sječenje i markiranje, koričenje i sve vrste štamparske dorade.